සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව

මේ වසරේ මුල්මාස දෙකේදී සුරාබදු ආදායම 12.2%කින් පහළට

මේ වසරේ මුල්මාස දෙකේදී මෙරට සුරා බදු ආදායම රුපියල් කෝටි 350න් පහත වැටී ඇතැයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තා සඳහන් කරයි. ඉකුත්...

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට නව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයෙක්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරී සමන් ජයසිංහ මහතා නව සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස පත්කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ අනුව 2023 වසරේ...

මෙම වසරේ මාස 11ක වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක් සහ රු. මි 350ක නඩු භාණ්ඩ අත්අඩංගුවට

මෙම වසරේ මාස 11ක කාලසීමාව ඇතුළත කළ වැටලීම්වලින් පුද්ගලයන් 31,324ක සංඛ්‍යාවක් සහ රුපියල් මිලියන 350ක් ඉක්මවූ නඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට...