සිසුන්

O/L සිසුන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

O/L සිසුන්ගේ ප්‍රවේශ පත්‍රවල යම් සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා තවදුරටත් අවකාශය පවතින බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත්...

විශ්ව විද්‍යාල හා A/L සිසුන්ට මුලින්ම ෆයිසර් එන්නත දෙන්න – පාඨලී චම්පික රණවක

විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට සහ මෙවර අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට පළමුව ෆයිසර් එන්නත ලබා දෙන්නැයි තමා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්...

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අත්තනෝමතික ක්‍රියා නිසා සරසවි ප්‍රවේශයේ ගැටළු රැසක් – පාසල් සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අත්තනෝමතික තීන්දු නිසා සරසවි ප්‍රවේශයේ ගැටළු රැසක් මතුව ඇති බවත් ඊට සාධාරණ විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසත්...