සිතාසි

රු.කෝටි 532ක බදු වංචාවකට අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට සිතාසි

රුපියල් කෝටි 532ක ආදායම් බදු මුදලක් රජයට නොගෙවා පැහැරහැරීමේ සිද්ධියකට අදාළව පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ අර්ජුන් ඇලෝසියස් යන අයට ලබන...

මිනිස් ආහාරයට නුසුදුසු අයුරින් ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු පෝෂ නිෂ්පාදනය කළ සමාගම් ත්‍රිත්වයකට සිතාසි

මිනිස් ආහාරයට නුසුදුසු අයුරින් නියමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු සමපෝෂ, යහපෝෂ හා ලක්පෝෂ දරුවන් සදහා නිෂ්පාදනය කිරීම හා බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන්...