සහල් ආනයනය

සහල් ආනයනය බලපත්‍ර ක්‍රමයකට යටත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව සහල් ආනයනය බලපත්‍ර ක්‍රමයකට යටත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ යටතේ අඹරන...

සහල් ආනයනය නතර කරන ලෙස ජනපතිගෙන් උපදෙස්

සහල් ආනයනය නතර කරන ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපදෙස් දී තිබේ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කළ ඉල්ලීමක් අනුව එම...

මහ කන්නයෙන් පසුව සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නෑ; අවශ්‍ය පොහොර මේ වන විටත් බෙදාහරිනවා -කෘෂිකර්ම ඇමති

මෙවර මහ කන්නයෙන් පසුව මෙරටට සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නොනගින බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා සියම් මහා...