සමාව අයැදීම

මෛත්‍රීගේ සමාව අයැදීම කතෝලික සභාව පිළිනොගනී

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කළ සමාව අයැදීම කතෝලික සභාව පිළිනොගන්නා බව ජාතික කතෝලික ජනසන්නිවේදන...