සමාලෝචනය

IMF වෙතින් විශේෂ නිවේදනයක්

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයින් කණ්ඩායමක් සැප්තැම්බර් 14 වනදා සිට 27 වනදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය...

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී යලිත් විදුලි බිල සංශෝධනයක්

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී විදුලි බිල සමාලෝචනය කර සංශෝධනය කරන බවට විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා, ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත්...