සම්මන්තුරෛ

(Video) සුනාමියෙන් අතුරුදන් වූ සිය පුතු වසර 16කට පසු හමුවීමේ සතුට ගැන හමාලියා දිගහරින ඇගේ කතාව

“අවුරුදු 16 ක් තිස්සේ නොයෙකුත් දුක් කම්කටොලු මැද්දේ වෙස්වලාගෙන ගිහිං මම මාගේ පුතාව නැවත ලබා ගත්තා. ඒකට මම දෙවියන්ට ස්තූති...