සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය

කිරිපිටි මිල පහළ දැමීමට සමගාමීව කිරි තේ එකක මිල අප්‍රේල් මස මුල සිට රු. 10 කින් පහළට

අප්‍රේල් මස මුල සිට කිරි තේ එකක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කරන බව සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි....

කොත්තු ඇතුළු කෙටි ආහාර වර්ගවල මිළ රුපියල් 10 කින් පහළට

(18) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොත්තු ඇතුළු කෙටි ආහාර වර්ගවල මිළ රුපියල් 10 කින් පහත දමන බව, සමස්ත...