සමන්තා පවර්

සමන්තා පවර් ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවෙයි – ජනපති සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙළ විස්තර කරයි

විදෙස් වෙළෙඳපොළ පදනම් කරගත් තරගකාරී වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයක් සහ අපනයන ආර්ථිකයක් වෙත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...

දේශපාලකයන්ගේ සහ රජයේ ඇතැම් ඉහළ නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවේ කඩා වැටීමට වගකිව යුතුයි – සමන්තා පවර්

දේශපාලකයන්ගේ සහ රජයේ ඇතැම් ඉහළ නිලධාරීන් තම නිලය භාවිත කරමින් වාසි ලබා ගැනීමට තැත්කිරීම ඇතුළු කරුණු රාශියක් ශ්‍රී ලංකාවේ කඩා...

ගොවින්ට අවශ්‍ය පෙහොර සහ අනෙකුත් යෙදවුම් මිලදී ගැනීම සදහා ඩොලර් මිලියන 40ක්

ගොවින්ට අවශ්‍ය පෙහොර සහ අනෙකුත් යෙදවුම් මිලදී ගැනීම සදහා අතිරේක ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 40ක මුදලක් ලබා දෙන බව සමන්තා පවර්...

You may have missed