Type to search

දේශපාලනය කරන්නේ නම් අතහැරීමද පුරුදු විය යුතුයි; සුදුසු වේලාවේදී තනතුරුවලින් ඉවත්වීම වැදගත් - චමල් රාජපක්ෂ
සිංහරාජ අඩවියේ නීති විරෝධී හානිකර සංවර්ධන කටයුතු හා වනාන්තර එළි කිරීම් ඇත්තද?