සංචාරක කර්මාන්තය

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමට රටවල් 07කට නිදහස් වීසා

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි චීන, ඉන්දියානු, ඉන්දුනීසියානු, රුසියානු, තායිලන්ත, මැලේසියානු සහ ජපන් ජාතිකයන් සදහා ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව වීසා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක...

නාස් ඩේලි(Nas Daily) සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය සමග ගිවිසුමකට

ලොව පුරා මිලියන ගානක ජනාදරයට පත් ‘ව්ලොග්’ නිර්මාණකරුවෙකු වන නාස් ඩේලි (Nas Daily) සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ ආරාධනයකට අනුව පසුගියදා (20)...

18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ (පැරග්ලයිඩිං) පැරෂුට් අත්දැකිම් ලබා ගැනිම සදහා ව්‍යාපෘතියක්

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට විෂ්මිත අත්දැකිමක් ලබාදෙමින් සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සදහා 18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. කුරුල්ලෙකු...