විරෝධය

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තික එකමුතුව “කළු සතියක්” අරඹයි

ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත නව බදු ක්‍රමයට විරෝධය දක්වමින් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තික එකමුතුව කළු පැහැති ඇඳුමෙන් සැරසී සේවයට...

“අරගලය ඉවර නෑ දිනන තුරු හැරෙන්නේ නෑ” මර්දනයට එරෙහිව රැළියක්

"අරගලය ඉවර නෑ දිනන තුරු හැරෙන්නේ නෑ" යන තේමාව යටතේ මර්ධනයට, හදිසි නීතියට, ත්‍රස්ත පනතට, පැහැර ගැනීම් වලට එරෙහි විරෝධයක්...

මුහම්මද් නබිතුමන් පිළිබඳ “අපහාසාත්මක අදහසක්” හේතුවෙන් ඉන්දීය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාවලටද දැඩි බලපෑම්

ඉන්දියාවේ පාලක පක්ෂය වන භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීනියක විසින් මුහම්මද් නබිතුමන් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන ලද ‘අපහාසාත්මක අදහසක්’ හේතුවෙන් මේ...