විමර්ශන

අන්සතු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් 90කින් රු. ලක්ෂ 55ක භාණ්ඩ මිලදී ගත් 18ක තරුණයකු පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයේ අත්අඩංගුවට

අන්සතු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ලක්ෂ 5ක දත්ත අනවසරයෙන් ගබඩා කරගෙන ඒවා උපයෝගී කරගනිමින් රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් භාණ්ඩ මිලදී ගත් 18 තරුණයකු...

බලපත්‍ර ඉකුත්වූ හෝ බලපත්‍ර රහිතව විදේශ රැකියා ඒජන්සි පවත්වාගෙන යන අය සම්බන්ධයෙන් රටපුරාම විමර්ශන

විදේශ රැකියා ලබාදෙන ආයතන සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතින බවත්, බලපත්‍ර ඉකුත්වූ හෝ බලපත්‍ර රහිතව විදේශ රැකියා ඒජන්සි පවත්වාගෙන යන...

මිල්ලනිය සිද්ධියේ විදුහල්පතිවරිය සහ පොලිස් නිලධාරීන්ව ළමා අධිකාරියට කැඳවයි

හොරණ මිල්ලනිය ප්‍රදේශයේ පාසලක පස්වැනි වසරේ සිසුන් තිදෙනකු විදුහල්පතිවරියගේ දැනුම් දීම අනුව පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් පාසලෙන් එළියට රැගෙන...