විමර්ශනය

ඉන්ධන ඇනවුම් නොකළ පිරවුම්හල් 121 ගැන විමර්ශනයක්

මිල සංශෝධනය කරන බවට නිවේදනය කිරීමත් සමග ඉන්ධන ඇනවුම් නොකළ පිරවුම්හල් 121ක් පිළිබද විමර්ශනයක් සිදු කෙරෙනවා. පසුගිය සතියේ සියලුම ඉන්ධන...

රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම සඳහා වන රු. කෝටි 69491කින් රු. කෝටි 33940ක්ම(48.8%) ආරක්ෂක අංශවලට

රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම සඳහා වෙන් කෙරෙන මුළු මුදලින් අඩක්ම(48.8%) වැය කෙරෙන්නේ පොලිසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් බව පේරාදෙණිය...

යූරියා පොහොරවල පණුවන් වාර්තාවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක්

පොහොර සහනාධාරය යටතේ ගොවීන්ට ලබාදුන් යූරියා පොහොරවල පණුවන් වාර්තාවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කර වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අදාළ...