විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

A/L විභාගය (2022) වෙනුවෙන් විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන හතරක්

අපොස උසස් පෙළ විභාගය (2022) වෙනුවෙන් විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන හතරක් ස්ථාපිත කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා...

A/L විභාග නීති කැඩුවොත් වැඩේ බරපතලයි – විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

අපොස උසස් පෙළ විභාගයට අදාලව කිසියම් පුද්ගලයෙක් නීති විරෝධී ක්‍රියාවක නිරත වන්නේ නම් ආසන්නතම පොලිසියට, පොලිස් මුලස්ථානය හෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට...

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයැදුම්පත්‍ර යොමු කිරීමේදී එක්දින සේවාව මගින් නිකුත් කරන සහතික පත්‍රය අවශ්‍ය නෑ

2022 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයැදුම්පත්‍ර යොමු කිරීමේදී එක්දින සේවාව මගින් නිකුත් කරන සහතික පත්‍රය...