විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයැදුම්පත්‍ර යොමු කිරීමේදී එක්දින සේවාව මගින් නිකුත් කරන සහතික පත්‍රය අවශ්‍ය නෑ

2022 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයැදුම්පත්‍ර යොමු කිරීමේදී එක්දින සේවාව මගින් නිකුත් කරන සහතික පත්‍රය...

පුරප්පාඩු වූ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ධූරයට ධර්මසේන මහතා

අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් වන එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන මහතා නව විභාග කොමසාරිස්වරයා ලෙස පත්කර තිබේ. ඔහු සිය ධුරයයේ ලබන 29...