විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවිය හරහා නව සේවා රැසක් එලිදක්වයි

විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් වෙත ක්ෂණිකව තොරතුරු ලබාදීම හා සේවාවන් කඩිනමින් ලබාදීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා...

නීති විරෝධි ලෙස ඩුබායි යාමට තැත්කළ කාන්තාවන් 6 දෙනෙකු යළි හරවා යවයි

සංචාරක වීසා භාවිතා කරමින් නීති විරෝධි අයුරින් ඩුබායි රාජ්‍යයේ රැකියා සඳහා යාමට තැත්කළ කාන්තාවන් 6 දෙනෙකු යළි හරවා යැවීමට කටුනායක...

මාස 18කදී විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ඩොලර් බිලියන 7කට වඩා ලංකාවට

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් තමන් සිය අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරි ආරම්භ කළ දිනයේ සිට මේ දක්වා විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින් විසින්...