විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

විදේශ සේවා කාර්යංශයෙන් පිළිකා රෝගීන්ට රුපියල් මිලියන 100ක්

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය ක්‍රියාත්මක කරන පිළිකා රෝගීන්ට ඖෂධ සැපයීම වෙනුවෙන් පවතින විශේෂ ගිණුමට රුපියල් මිලියන 500ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි...

ඕමානයේ මිනිස් ජාවාරමේ විමර්ෂණයට CID සහ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ විමර්ශන අංශයේ කන්ඩායමක් ඕමානයට යයි

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් ඕමානයට ගෙන ගොස් ජාවාරම් කළේ යැයි කියන සිද්ධිය පිළිබඳව විමර්ෂණ සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) සහ විදේශ...

විදේශ රැකියා ඒජන්සිවලින් වින්දිතයන්ට රුපියල් 34,174,000 අයකර දීලා

වගකීම පැහැර හැරි විදේශ රැකියා ඒජන්සිවලින් වින්දිතයන්ට රුපියල් කෝටි තුනහමාරකට ආසන්න මුදලක් (34,174,000) මෙම වසරේ ගෙවුණු මාස 11යේදී අයකර දීමට...