විදේශ ණය

ඉදිරි මාස කිහිපයට ලබාගන්නා විදේශ ණය ලැයිස්තුවක් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගෙන්

මෙරට විදේශ විනිමය සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 07 ඉක්මවා වර්ධනය කර ගන්නා ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් රාජ්‍ය ඇමතිවරයා තබා...

ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත් කෝටි ගණනක ණය මායාව පිළිබඳ විමර්ශනයෙන් පසු හෙළි වූ විශ්මජනක පුවත…

චීනයෙන් ලබා ගත් ණය සම්බන්ධයෙන් "verite reseach" ආයතනය මගින් කරන ලද විශේෂ විමර්ශනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විදේශවලින් ලබා ගත් ණය පිළිබඳ...

රාජ්‍ය ආයතනවල වැඩ බැරි ලොක්කන් ගැන ජනපති දැඩි තීන්දුවක් ගන්න යයි

“මහජන සේවා සැපයෙන රාජ්‍ය ආයතනවලින් ජනතාව අපේක්ෂා කරන කාර්යය ඉටු කර ගැනීමට නොහැකිය” යන චෝදනාවට තිත තැබිය යුතු යැයි ජනාධිපති...