විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී යලිත් විදුලි බිල සංශෝධනයක්

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී විදුලි බිල සමාලෝචනය කර සංශෝධනය කරන බවට විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා, ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත්...