වැඩ තහනම්

කේරල ගංජා සමඟ කොටු වූ පලෙයි අපරාධ OIC සහ පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ වැඩ තහනම්

කොළඹ විශේෂ සුරාබදු ඒකකයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් පලෙයි පුදුක්කාඩු පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිවාඩු නිකේතනයේ රැඳී සිටියදී පසුගිය 22දා කේරල ගංජා...

රන්මාලයක් සහ ජංගම දුරකථනයක් සොරාගත් පොලීසියේ හතරකට වැඩ තහනම්

කොට්ටාව විද්‍යාල හන්දිය ප්‍රදේශයේදී ඉකුත් 21දා පුද්ගලයකුගේ රන්මාලයක් සහ ඇපල් වර්ගයේ ජංගම දුරකථනයක් වංචනික ලෙස සොරාගත් මාලබේ පොලිසියට අනුයුක්තව සේවය...

You may have missed