වායු දූෂණය

ලොව ඉහළම වායු දූෂණය පකිස්ථානයේ ලාහෝර් නුවරින් – ස්විට්සර්ලන්තයේ IQAir තාක්ෂණ සමාගම

ලොව ඉහළම වායු දූෂණය පකිස්ථානයේ ලාහෝර් නුවරින් වාර්තා වන බව ස්විට්සර්ලන්තයේ IQAir තාක්ෂණ සමාගම නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවකින් හෙළි කර...

ඉන්දියාවේ දිල්ලියේ ලොව ඉහළම වායු දූෂණය නිසා හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට

වායු දූෂණය අනතුරුදායක මට්ටමට ළගාවීම හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ දිල්ලි නගරයට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. ලොව වායු දූෂණය ඉහළම නගරයක් වන...