වායු දූෂණය

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයට ඉන්දීය ක්‍රිකට් මණ්ඩලයෙන් තහනමක්

පාරිසරික අවශ්‍යතා සඳහා එහි කැපවීම පිළිබිඹු කරන කැපී පෙනෙන පියවරක් ලෙස, ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය 2023 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට්...

රෝගාබාධ රැසකට වායු දූෂණය හේතුවී ඇත – වසර 10ක සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වේ

මිනිසාට ඇතිවන රෝගාබාධ රැසකට වායු දූෂණය හේතුවී ඇති බව නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ පරිසර සංවිධානයක් වසර 10ක කාලයක්...

ලොව වායු දූෂණය ඉහළම නගර 50න්, නගර 39ක්ම ඉන්දියාවේ

ලොව වායු දූෂණය ඉහළම නගර 50න්, නගර 39ක්ම ඉන්දියාවේ නගර බවයි නවතම වාර්තාවක සටහන් වන්නේ. රටවල් 131ක තිස්දහසකගේ පමණක පිරිසකගේ...