වායු දූෂණය

රෝගාබාධ රැසකට වායු දූෂණය හේතුවී ඇත – වසර 10ක සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වේ

මිනිසාට ඇතිවන රෝගාබාධ රැසකට වායු දූෂණය හේතුවී ඇති බව නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ පරිසර සංවිධානයක් වසර 10ක කාලයක්...

ලොව වායු දූෂණය ඉහළම නගර 50න්, නගර 39ක්ම ඉන්දියාවේ

ලොව වායු දූෂණය ඉහළම නගර 50න්, නගර 39ක්ම ඉන්දියාවේ නගර බවයි නවතම වාර්තාවක සටහන් වන්නේ. රටවල් 131ක තිස්දහසකගේ පමණක පිරිසකගේ...

වායු දූෂණ තත්ත්වය යළි ඉහළට – ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල (11) පෙරවරුවේ වායු දූෂණ තත්ත්වය තරමක් ඉහළ මට්ටමක පැවති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි. නුවරඑළිය, මහනුවර...