වජිර අබේවර්ධන

පුරප්පාඩු වූ රනිල්ගේ මන්ත්‍රී ධූරය වජිර අබේවර්ධනට

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති ධූරයට පත්වීමත් සමග පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී ධූරය වෙනුවෙන් වජිර අබේවර්ධන පත් කර තිබේ. ඒ බව සඳහන් කරමින්...

ලංකාවේ ආර්ථික යුද්ධය යුක්රේන රුසියානු යුද්ධයට වඩා බලවත් – වජිර අබේවර්ධන

ගාල්ලේදී (27) පැවති පාක්ෂික හමුවකට සහභාගි වෙමින් යුක්රේන රුසියානු යුද්ධයට වඩා ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිබෙන ආර්ථික යුද්ධය වඩා බලවත් වී...