ලෝක කුසලාන තරගාවලිය

2023 ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංචිතය සහිත නිල නිවේදනය නිකුත් වේ

2023 ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සංචිතය සහිත නිල නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර එම...

ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලබා ගැනිමේ සහ ඇෆ්ගනිස්තාන තරගාවලිය සදහා මුලික සංචිතයක් නම් කරයි

ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබා ගැනිමේ සහ ඇෆ්ගනිස්තාන තරගාවලිය සදහා 30 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මුලික සංචිතයක් නම්කර තිබෙනවා. සිම්බාබ්වේ හි පැවැත්වෙන...