ලිපියක්

මල්වතු අස්ගිරි මහ නාහිමිවරුන්ගෙන් ජනපතිට ලිපියක්

ඓතිහාසික මිහින්තලා රජමහා විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධන කටයුතු සදහා යුද හමුදාව/ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සහ පොලීසිය අත්‍යවශ්‍ය බව මල්වතු අස්ගිරි...

මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති සමඟ රාජකාරි කළ නොහැකි – කොමසාරිස්වරුන් 3කු ජනාධිපතිට ලියයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති විශ්‍රාමික විනිසුරු රෝහිණි මාරසිංහ මහත්මිය සමඟ රාජකාරි කළ නොහැකි බව එහි කොමසාරිස්වරුන් තිදෙනකු ජනාධිපති,...

මීළඟ පොලිස්පතිවරයා කිසිදු චෝදනාවකට ලක් නොවූ ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතුයි – ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

මීළඟ පොලිස්පතිවරයා කිසිදු චෝදනාවකට ලක් නොවූ ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සඳහන් කරයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ...