ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය

විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්න – ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය...

66%ක විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට උපයෝගිතා කොමිෂමේ 3කගේ අනුමතිය

තම විරෝධය මැද 66%ක විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමේ යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සෙසු සාමාජිකයින් තුන් දෙනා අනුමැතිය...

විදුලි කප්පාදුවට මානව හිමිකම් කොමිසම කළ ඉල්ලීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අධ්‍යාපන පොදු සහතික උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාලය තුළ විදුලිය කප්පාදු කිරීම වළකාලමින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට එරෙහිව අතුරු නියෝගයක්...