රෝහල්

සෞඛ්‍ය පණිවුඩ ප්‍රචාරය සදහා රෝහල් 600කට පුළුල් තිර රුපවාහිනී

සෞඛ්‍ය පණිවුඩ ලබා දෙමින් ජනතාව දැනුම්වත් කිරීමට දිවයින පුරා රෝහල් 600කට පුළුල් තිර රුපවාහිනී පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර...

කොවිඩ් එන්නත් ලබාදීම හඳුනාගත් රෝහල් මගින් සිදුකරන ලෙස GMOA යෝජනාවක්

කොවිඩ් එන්නත් ලබාදීම හඳුනාගත් රෝහල් මගින් සිදුකරන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයාට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ...

යාපනය, නාගදීප දූපතේ රෝහල් අපද්‍රව්‍ය මුහුදු වෙරළේ : තවත් මහා පරිසර හානියක්

යාපනය, නාගදීප දූපතේ දකුණු වෙරළ සීමාවට රෝහල්වලින් ඉවතලන අපද්‍රව්‍ය රැසක් ගොඩ ගසා ඇති බවට ධිවරයින් සහ ප්‍රදේශවාසීන් පවසා සිටිනවා. රෝහල්වලින්...

You may have missed