රුසියාව

රුසියානු – යුක්‍රේන යුද්ධයට වසරක් සපිරෙයි

රුසියානු - යුක්‍රේන යුද්ධය ආරම්භ වී (24)ට වසරක් සපිරෙයි. ඒත් සමග එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් රුසියාව, යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීම තරයේ...

දකුණු අප්‍රිකාව, රුසියාව සහ චීනය දින 10ක ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයක

දකුණු අප්‍රිකාව, රුසියාව සහ චීනය ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. රුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීමේ...

දකුණු අප්‍රිකාව රුසියාව සහ චීනය සමඟ ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයකට සූදානම් වෙයි

රුසියාව සහ චීනය සමඟ ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාසයක් සිදුකිරීමට දකුණු අප්‍රිකාව සූදානම් වනවා. යෝජිත යුද අභ්‍යාසය බටහිර රටවල දැඩි විවේචනයට ලක්ව...