රත්තරන්

මාස අටකට අධික කලකට පසු රත්තරන් මිල පහළට

ශ්‍රී ලංකා රත්තරන් වෙළෙඳපොලේ කැරට් 22ක රන් පවුමක මිල රුපියල් 156,000ක් දක්වාද, කැරට් 24 රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 169,000ක් දක්වාද,...

එල්.ටී.ටී.ඊ.යේ රත්තරන් සහ ආයුධ සොයා කිලිනොච්චිය ස්ථාන දෙකක කැණීම් කරයි

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ ප්‍රබලයින් රැසක් යුද්ධ සමයේ රැදී සිටියේ යැයි සැක කරන ස්ථාන දෙකක ආයුධ හා රත්රන් වළ දමා ඇති බවට...