රජයේ සේවකයන්

රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම සඳහා වන රු. කෝටි 69491කින් රු. කෝටි 33940ක්ම(48.8%) ආරක්ෂක අංශවලට

රජයේ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවීම සඳහා වෙන් කෙරෙන මුළු මුදලින් අඩක්ම(48.8%) වැය කෙරෙන්නේ පොලිසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් බව පේරාදෙණිය...

රජය සතුව ඇත්තේ රු.බිලියන 100ක මුදලක් පමණයි, සල්ලි අච්චු ගහන්න වෙනවා – අගමැති

මුද්‍රණය කරන ලද රුපියල් ට්‍රිලියන තුනක මුදලක් අවසන් වී ඇති බවත් දැනට රජය සතුව ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 100ක මුදලක් පමණක්...

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා රාජ්‍ය සේවයේ ලක්ෂ 11/2ක් (2 වැනිදා) වැඩට ඇවිත් නැහැ

ඉන්ධන අර්බුදයත් සමග පැන නැගී ඇති ප්‍රවාහන ගැටලුව හේතුවෙන් රජයේ සේවකයන් සියයට දහයක් පමණ (2 වැනිදා) සේවයට වාර්තා කර නැතැයි...