රජයේ රෝහල්

රජයේ රෝහල්වල හදිසි නොවන ශල්‍යකර්ම ප්‍රමාද කිරීමට තීරණය

පවතින ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපකරණ හිඟය හේතුවෙන්, වෛද්‍ය නිර්දේශවලට යටත්ව රජයේ රෝහල්වල හදිසි නොවන ශල්‍යකර්ම ප්‍රමාද කිරීමට තීරණය කර ඇති...

රජයේ රෝහල් සඳහා නැවතත් ගෙවීමේ වාට්ටු ක්‍රමයක්! ත්‍රෛලෝක විජය පත්‍ර භෝගය ගැනත් තීරණයක්!

රජයේ රෝහල් සඳහා නැවතත් ගෙවීමේ වාට්ටු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙවර අයවැය මගින් යෝජනා කර තිබේ. එහි පළමු අදියර ලෙස ජාතික...

ICU ඇඳන්වල කොරෝනා රෝගීන් පිරිලා – සාමාන්‍ය සැත්කම් කල් යයි

රජයේ රෝහල්වල දැඩි සත්කාර ඒකක ඇඳන් කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන්ගෙන් පිරී යන තත්ත්වයක් මේ වන විට උද්ගතව තිබීම හේතුවෙන් රජයේ රෝහල්වල...