යෝෂිත රාජපක්ෂ

අපහාස නඩුවට උසාවි එනකොට මේවටත් සූදානම් වෙලා එන්න – යෝෂිතට නලින්දගෙන් සටහනක්

යෝෂිත රාජපක්ෂට අයත් රුපියල් කෝටි ගණනක් වටිනා ඉඩම් සහ දේපළ සම්බන්ධයෙන් අනුර කුමාර දිසානායක (04) තොරතුරු හෙළි කළ පසුව නිවේදනයක්...

අගමැතිගේ තිරුපති වන්දනාවට ජෙට් යානාව ලබාදුන් හිතවතා කව්ද? – ඒ සඳහා සල්ලි කොහෙන්ද?

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ හා ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ඉන්දියාවේ තිරුපති දේවාල වන්දනාව සඳහා ගිය ජෙට් යානාව හිතවතකු විසින් ලබාදුන්නක් බව අගමැතිවරයාගේ...