යාපනය

ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනතට එරෙහිව යාපනයේ අත්සන් විරෝධතා

ත්‍රස්තවාදය වැලක්වීමේ පනත අහෝසිකරගන්නා ලෙසට රජයට බලකරමින් මහජන අත්සන් විරෝධතාවක් යාපනයේදී ආරම්භ කරනු ලැබීය. යාපනය මධ්‍යම බස්නැවතුම්පල ඉදිරිපිටින් ඊයේ සවස...

යාපනය යනු ශ‍්‍රී ලංකාවේ උතුරේ කොටසක් මිස වෙනත් රටක දකුණේ කොටසක් නොවේ – චීන තානාපති

යාපනය යනු ශ‍්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ පිහිටි නගරයක් මිස එය වෙනත් කිසිදු රටක දකුණින් පිහිටි නගරයක් නොවන බව කොළඹ සිටින...

යාපනයේ අලුත්ම පිළිම සොරකම – දින 4 ක් තුළ ස්ථාන 9 ක පිල්ලෙයාර් පිළිම සොරකම් කරයි

යාපනයේ දින 4 ක් තුළ ස්ථාන 9 ක‍ පිල්ලෙයාර් පිළිම සොරකම් කිරීමේ සිදුවීම් මහජනතාව තුළ විමතියක් ඇති කර තිබේ. මෙම...