යාපනය

උතුරු පොල් ත්‍රිකෝණය ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිනව පොල් ත්‍රිකෝණය ලෙසින් 'උතුරු පොල් ත්‍රිකෝණය' කර්මාන්ත හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යාපනය...

දිස්ත්‍රික්ක 5කට පානීය ජල අර්බුදයක්

දිස්ත්‍රික්ක පහක පුද්ගලයන් අසූ නවදහසක් (89,000) පානීය ජල අර්බුදය නිසා පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි. රත්නපුරය, ත්‍රිකුණාමලය,...