මිලින්ද මොරගොඩ

ඇමැති කංචන කාටාර් බලශක්ති ඇමැති හමුවෙයි; මිලින්ද මොරගොඩ ඉන්දීය තෙල් ඇමැති හමුවෙයි

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා සහ කටාර් බලශක්ති අමාත්‍ය සාද් ශෙරීඩා අල්-කාබි මහතා අතර හමුවක් (28) පැවැත්විණ. අල්-කාබි...

නිදහසින් පසු පළමු වතාවට අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ධූරය හිස්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත්ව මේ වනවිට වසරකුත් මාස 2ක් ගතව තිබුණද තවමත් ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ධූරය හිස්ව...

නව තානාපතිවරු 08ක් – මිලින්ද ඉන්දියාවට, රවිනාථ අමෙරිකාවට, පාලිත කොහොන චීනයට…

නව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් 08 දෙනෙකු සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. ඒ අනුව මිලින්ද මොරගොඩ...