මැලේසියාව

මැලේසියාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අන්වාර් ඊබ්‍රහීම් පත් වෙයි

මැලේසියාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස අන්වාර් ඊබ්‍රහීම් සවස දිවුරුම් දුන්නේය. 75 හැවිරිදි අන්වාර් ඊබ්‍රහීම්, මැලේසියාවේ 10වැනි ජනාධිපතිවරයා ද වෙයි. පසුගියදා පැවැති...

ආර්ථික අර්බුදය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 10,000 කට මැලේසියාවේ රැකියා

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 10,000 කට මැලේසියාවේ රැකියා අවස්ථා ලබා දීමට එරට අමාත්‍ය...

මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නජීබ් රසාක්ට වසර 12ක සිරදඩුවම්

මැලේසියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නජීබ් රසාක් ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 10ට ආසන්න මුදලක් වංචා කිරීම ඇතුළු චෝදනා 7කට වරදකරුවීම හේතුවෙන් 2020 වසරේ...