මාවනැල්ල

ගුරු විදුහල්පති උද්ඝෝෂණයට කඩාවැදුණු මාවනැල්ල සභාපතිට එරෙහිව දෙමව්පියන් පොලිසි යයි

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ අරගලයට සහය දක්වමින් පැවති මාවනැල්ල, හිඟුල, මෙඩේරිගම විදුහලේ දෙමව්පියන්ගේ උද්ඝෝෂණයට කඩාවැදුණු මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ...

මාවනැල්ල බුදු පිළිම කැඩීම: අසාද් සාලි ගැන තව දුරටත් විමර්ශන කරනවා – නීතිපතිවරයා

මාවනැල්ල බුදු පිළිමවලට පහර දීමේ සිද්ධියට අදාළව බස්නාහිර පළාතේ හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් විමර්ශන කරන බව...

මාවනැල්ල බුදු පිළිමයට ගැහුවේ ප්‍රියන්ත සම්පත් කුමාර නම් කුඩුකාරයෙක්

මාවනැල්ල ඉඹුල ප්‍රදේශයේ පසුගිය 28 වනදා රාත්‍රීයේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවකට හානි කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව සැකකරුවෙකු මාවනැල්ල පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති...