මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ

බුස්ටර් එන්නතෙන් පසුවත් තවත් එන්නත් මාත්‍රාවක් අවශ්‍ය වන බවට මේ වන විට සාක්ෂි නොමැත – මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ

කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වීමට එන්නත් මාත්‍රා 3කට වඩා ලබාදීමට සිදු වන බවට මේ වන විට සාක්ෂි නොමැති බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර...

වැටවල් දැමීමෙන් Omicron වෛරසය පැතිරීම නවත්වන්නේ නැහැ – මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ

SARS-CoV-2 හි Omicron (B.1.1.529) ප්‍රභේදය දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවා ඇති අතර, හිටපු ලෝක...

මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ඉහළ තනතුරකට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රතිශක්තිවේද සහ අණුක වෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය නීලිකා මලවිගේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ තාක්ෂණික උපදේශක කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු...