මහනුවර නගරය

75වන නිදහස් සැමරුම නිමිත්තෙන් මහනුවර නගරයේදී ජනරජ පෙරහරක්

75වන නිදහස් සැමරුම නිමිත්තෙන් ලබන 19 වනදා මහනුවර නගරයේදී ජනරජ පෙරහරක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. පෙරහරේ සමාරම්භක අවස්ථාවට ජනාධිපති රනිල්...

හන්තාන කඳු මුදුනේ සිට නුවර ටවුමට කේබල් කාර්

හන්තාන කඳු මුදුනේ සිට මහනුවර නගරය දක්වා කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමේ කටයුතු කොරියානු සමාගාමකට පැවරීමට ආණ්ඩුව පියවර ගෙන ඇත....