මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

බිල වැඩි නොකලොත් දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවකට යෑමට සිදුවනවා – විදුලිබල මණ්ඩලය

විදුලි බිල වැඩි කිරීමට අවසර නොලැබුණහොත් දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවකට යෑමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීහු ජාතික සභාවට (13) දැනුම් දුන්හ....

ලීටරයකින් රු. 5.40ක් පාරිභෝගිට පාකයාඩු කළ තෙල් පොම්ප දෙකකට සීල්

පෙට්‍රල් නිකුත් කිරීමේදී ලීටරයකින් 1.2%ක් අඩුවෙන් නිකුත්කළ ඉන්ධන පිරවුම්හලක පොම්ප දෙකක් මුද්‍රා තැබීමට බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන්...