මහජනතාව

ගාලු මුවදොර පිටිය අප්‍රේල් 20න් පසුව මහජනතාවට පමණයි

මහජනතාවට නිදහසේ කාලය ගත කිරීම සඳහා පමණක් ගාලු මුවදොර පිටිය වෙන්කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ. සමාජ වගකීම් ව්‍යාපෘතියක්...

අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන නතර කිරීම තහනම්

අලුත් අවුරුදු සමය හේතුවෙන් මේ දිනවල දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ සහ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ ඇතැම් ස්ථානවල රථවාහන තදබදයක්ද උත්ගත වී තිබෙනවා....

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් (Cryptocurrency) සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් මහජනතාවට දැනුම් දීමක්

අන්තර්ජාලය, වෙනත් මාධ්‍ය හෝ සෘජුව විවිධ පුද්ගලයින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසිදු ආකාරයක ක්‍රිප්ටෝ මුදල් යෝජනා ක්‍රමයක ආයෝජනය නොකරන ලෙස ශ්‍රී...