මහජනතාව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව වෙත දැනුම්දීමක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව වෙත දැනුම්දීමක් කර තිබේ. ඔබ ව්‍යාපාරික සබඳතාවයක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ දී හෝ ඔබේ තොරතුරු...

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමට පොලීසියෙන් දුරකථන අංක

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට තොරතුරු ලබාදීමේ පහසුව වෙනුවෙන් මහජනතාව සඳහා පොලිසිය විශේෂ දුරකථන අංක රැසක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. පොලිස් කොට්ඨාස...

නොමග යවන සුළු දුරකථන ඇමතුම්වලට හසු නොවන්න – පොලිසිය

නොමග යවන සුළු දුරකථන ඇමතුම්වලට හසු නොවන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කර සිටියි. පසුගිය කාලය තුළදී වංචනික පුද්ගලයින් විසින්...