මරණ දඬුවම

මරණ දඬුවම ගැන ජනපතිගේ මතය නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දෙයි

දිවයිනේ කුමන අධිකරණයකි හෝ යම් පුද්ලයකු එල්ලා මැරීමට ලබා දෙන නියෝගයක් තමන් කිසිවිටකත් ක්‍රියාත්මක නොකරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා...

අවුරුදු 18ක දීර්ඝකාලීන නඩු විභාගයකින් පසුව ලබා දුන් මරණ දඬුවම…

තම මවට භූමිතෙල් වත්කර ගිනි තබා ඝාතනය කළ බවට අත් අඩංගුවට ගත් පුතුට, අවුරුදු 18කට පසු තංගල්ල මහාධිකරණය විසින් මරණ...