මන්නාරම සුළං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය

කෝප් කමිටුවේදී සිදු කළ ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා – ලංවිම සභාපති

මන්නාරම සුළං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව ඉන්දියානු අදානි සමාගමට දෙන්න තීරණය කළේ ඇයි? මේ ගැන ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක් කෝප්...