මත්පෙති

නෙදර්ලන්තයේ සිට එවූ රු. කෝටි 13කට අධික මත්පෙති රේගු භාරයට

විදෙස් රටක සිට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට එවන ලද පාර්සලයක තිබී රුපියල් දහතුන් කෝටි හැට හතර ලක්ෂයක වටිනාකමින් යුත් මත්පෙති තොගයක් රේගු...