බුද්ධි නිලධාරියා

දෙහිවල බෝම්බකරු විනාඩි 45 කට පෙරත් බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙකුට කතා කරලා! වසරකක් ගතවී ඇතත් CIDය නිහඩයි

පාස්කු ප‍්‍රහාරය සිදුවීමට විනාඩි 45 කට පෙර දෙහිවල බෝම්බකරු වූ ලතීප් ජමිල් නැමැත්තා සමග රහස් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ...