බදු

සීනි සහ තිරිඟු පිටි මිල ඉහළට

සීනි සහ තිරිඟු පිටි මිල ගණන් ඉහළ දමා ඇතැයි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි. එහි සභාපති නිහාල් සෙනෙවිරත්න මහතා...

මත්පැන් වර්ගවල නිෂ්පාදන බද්ද 20%කින් සහ සිගරට්වල දුම්වැටි බදු 20%කින් ඉහළට

දුම්වැටි බද්ද ඇතුළු මත්පැන්, වයින්, බියර් ආදී සියලු වර්ගවල නිෂ්පාදන බද්ද (03)වැනි දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 20%කින්...

ජනවාරි 01වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආදායම් බදු වෙනස් වෙයි

ජනවාරි 01වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආදායම් බදු වෙනස්වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශය කරුණු පැහැදිලි කර ඇත. කොළඹ පැවති සාකච්ඡාවකදී...