බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම

ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ වොලිබොල් පිරිමි ශූරතාවය ශී‍්‍ර ලංකාවට, කාන්තා කණ්ඩායම තෙවැනි ස්ථානයට

බංග්ලාදේශයේදී පැවැති මධ්‍යම ආසියානු ජ්‍යෙෂ්ඨ වොලිබෝල් තරගාවලියේ පිරිමි කාණ්ඩයේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම (28)වන දින සමත්විය. ඒ ඊයේ...