පොලිසිය

ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු පිළිබදව පොලිසියෙන් ඉල්ලීමක්

ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු පිළිබද සැලකිලිමත් වන ලෙස‌ පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි. ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආසන්නතම සිදුවීම් ලෙස...

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් හදිසි අවස්ථාවකදී සහය ලබා ගැනීමට පොලිසියෙන් දුරකථන අංක

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් හදිසි අවස්ථාවකදී සහය ලබා ගැනීම සඳහා පොලිසිය විසින් දුරකථන අංක කිහිපයක් හදුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව...

පොලිස් සේවයෙන් වසරකට 5000ක් ඉවත්ව යයි

පොලිස් සේවයෙන් වසරකට පන්දහසකට වැඩි පිරිසක් ඉවත්ව යද්දී අලුතින් පන්සියයක් පමණක් බඳවා ගැනීමට අවසර දීමෙන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ...