පොල්තෙල්

පරිභෝජනය කරන පොල්තෙල් වලින් 72% සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිති පරීක්ෂාවක් නෑ

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිභෝජනය කරන පොල්තෙල් වලින් සියයට හැත්තෑ දෙකක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිති පරීක්ෂාවක් සිදුවී නොතිබුණ බව නිරීක්ෂණයවී යැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය...

පිළිකා කාරක අඩංගු තවත් පොල්තෙල් තොගයක් ආනයනය කරලා

“ඇෆ්ලටොක්සීන්” නැමැති පිළිකා කාරකය අඩංගු තවත් පොල්තෙල් තොගයක් ආනයනය කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙම පොල්තෙල් තොගයද ආනයනය කර ඇත්තේ “ඇෆ්ලටොක්සීන්”...

පොල්තෙල් බවුසර් රේගුවට දුන්නැයි මහෙස්ත්‍රාත් පොලිසියට දෙහි කපයි

පසුගිය 29 වැනි දින රාත්‍රියේ දංකොටුව පොලිසිය මඟින් පොල්තෙල් සහිත මේ බවුසර් දෙක අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණු අතර මේ සම්බන්ධයෙන් 30...