පොල්ගෙඩි

පොල්ගෙඩි 700ක් සොරකම් කළ කල්ලියක් අත්අඩංගුවට

පොල් මිල ඉහළයාමත් සමග අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේ පොල්ගෙඩි 700ක් සොරකම් කළ කල්ලියක් නිට්ටඹුව පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම සැකකරුවන් අත්තනලගල්ල උණගහදෙනිය...

ලංකාවේ නීති ගෙන කියන අපූරු පොල්ගෙඩි නඩු දෙකක්

ගාල්ල දුම්රිය නිල නිවාස පිහිටි ඉඩමේ පොල් ගසකින් හොරෙන් පොල් ගෙඩි 21ක් කඩා ගැනිම සම්බන්ධයෙන් අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත්...

You may have missed